PADROADO

O padroado da FUNDACIÓN JACOBEA está constituído polos seguintes membros:

Juan Luis Viñas Landín

Presidente/Patrón da Fundación Jacobea

Fernando Eugenio Viñas Cendrón

Patrón da Fundación Jacobea

Manuel Gómez-Reino Cachafeiro

Patrón da Fundación Jacobea

Aurora Costas Estévez

Patroa da Fundación Jacobea

Rosa Vázquez Santos

Xerente da Fundación Jacobea

Pablo Martínez Cerqueiro

Secretario non Patrón da Fundación Jacobea

Patronato Fundación Jacobea

ESTATUTOS

A Fundación ten como obxecto promocionar o patrimonio cultural, artístico, histórico e a defensa do  medioambiente; promovendo o desenvolvemento local-social e económico-, no marco dos Camiños de Peregrinación, facendo especial énfase nas Rutas Xacobeas e impulsando a súa  internalización a través da profesionalización do turismo.

Estatutos Fundación Jacobea