Os meus desexos para o Camiño en 2021 son os mesmos que para toda a sociedade. Por unha vez creo que no vindeiro ano o que sexa bo para o Camiño será bo para a xente en xeral. Se a propagación da covid-19, a principal preocupación colectiva nestes momentos, se comeza a vencer de xeito inexorable os beneficios serán universais. E chegado ese momento, o que anhelo é unha ruta xacobea da que sexamos máis conscientes que antes da pandemia. Sobre todo, da súa excepcional singularidade. No Camiño collemos todos. Pero non colle todo. Moitos coincidimos en que é un xigantesco patrimonio histórico colectivo que ao mesmo tempo resulta extremadamente sensible. Esa sensibilidade perceptiva que o fixo renacer no século XX, é a que deberíamos ter moi presente no futuro inmediato, se queremos que siga sendo o sorprendente recurso social, económico-promocional, espiritual e emocional que é.

Felices festas e bo 2021.

Mis deseos para el Camino en 2021 son los mismos que para toda la sociedad. Por una vez creo que en el próximo año lo que sea bueno para el Camino será bueno para la gente en general. Si la propagación de la Covid-19, la principal preocupación colectiva en estos momentos, se comienza a vencer de manera inexorable los beneficios serán universales. Y llegado ese momento, lo que anhelo es una ruta jacobea de la que seamos más conscientes que antes de la pandemia. Sobre todo, de su excepcional singularidad. En el Camino cogemos todos. Pero no coge todo. Muchos coincidimos en que es un gigantesco patrimonio histórico colectivo que al mismo tempo resulta extremadamente sensible. Esa sensibilidad perceptiva que lo hizo renacer en el siglo XX, es la que deberíamos tener muy presente en el futuro inmediato, si queremos que siga siendo el sorprendente recurso social, económico-promocional, espiritual y emocional que es.

Felices fiestas y buen 2021.

Manuel F. Rodríguez. Periodista, investigador, escritor, peregrino.

Foto: Pico Sacro, Camino Mozárabe, 14 de noviembre a las 8:40 horas,